Turkulaiset korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään tekniikan alalla

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Novia-ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet Turku Future Technologies Competence Factory (TFT CF) -yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa tekniikan alan osaamisen ja koulutuksen laaja-alaista kehittämistä alueen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen rajapinnassa.

Korkeakoulut sitoutuvat sopimuksessa nykyistä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä täydentävään ja sen edellytyksiä vahvistavaan yhteistoimintaan, jolla palvellaan erityisesti Turun ja Lounais-Suomen alueen valmistavan teknologiateollisuuden, rakennusteollisuuden ja kemian teollisuuden monialaisia, kehittyviä osaamistarpeita.

Lue lisää

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistetaan

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalinnoissa tullaan jatkossa painottamaan enemmän ylioppilastodistuksen ja ammatillisen todistuksen arvosanoja. Kevyitä pääsykokeita voidaan edelleen järjestää, mutta niissä ei mitata alakohtaista osaamista vaan enemmänkin soveltuvuutta ja opiskeluvalmiuksia. Uudistuksen tavoite on nopeuttaa nuorten opintoihin siirtymistä toiselta asteelta. Elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi säilytetään myös muita hakeutumisreittejä.

Lue lisää

Ammatilliseen koulutukseen tulossa muutoksia

Hallitus on antanut esityksen uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyisi vastaamaan nopeasti työelämän muutoksiin ja osaamistarpeisiin yksilöllistämällä koulutuspolkuja. Lakiesityksen mukaan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta lisätään palkallisen oppisopimuksen ja palkattoman koulutussopimuksen avulla. Koulutuksiin olisi jatkuva haku ympäri vuoden.

Nykyinen kolmiportainen tutkintorakenne säilytettäisiin, mutta tutkinnot olisivat laaja-alaisempia kuin nykyisin. Ne tuottaisivat jatkossakin jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.  Ammatillista koulutusta koskevat säännökset koottaisiin yhdeksi lakikokonaisuudeksi ja kaikkea ammatillista koulutusta säädeltäisiin yhdellä järjestämisluvalla. Osa työvoimakoulutuksesta siirtyisi opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Lue lisää >>täältä.

 

 

 

 

 

Opintotukeen ja opiskelijan asumisen tukeen muutoksia 1.8.2017

Kelan myöntämään opintotukeen ja opiskelijoiden asumisen tukeen tulee muutoksia 1.8.2017. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle. Opintolainan määriä korotetaan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tulee muutoksia. Lisäksi opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin ja asumislisä poistuu.

Katso linkistä kaikki tulevat muutokset:  http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset

OpinOvessa ohjausta korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille

Turun yliopisto on yksi vastuukorkeakouluista, joissa on alkamassa korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien ohjauspalvelu. Palvelun kohderyhmänä on aikuiset maahanmuuttajat, joilla on korkeakoulukelpoisuus tai aiempia, Suomen ulkopuolella suoritettuja korkeakouluopintoja tai -tutkinto. Ohjauksessa mietitään asiakkaille sopivia tutkinto- ja täydennyskoulutuksia ja opintopolkuja.

Turun yliopistossa ohjauksesta vastaa avoimen yliopiston opintoneuvoja Seppo Piiparinen, joka on yksi OpinOven opinto-ohjaajista. Kohderyhmään kuuluvat voivat siis jatkossa tiedustella ja varata aikoja hänelle OpinOvesta. Ohjausta saa tarvittaessa myös englanniksi.